การศึกษาวิจัยดัชนีด้านบริการงานขายในประเทศไทย ประจำปี 2559 – กลุ่มรถยนต์แบรนด์ยอดนิยม

(626.37 KB)

Share This Page

อีซูซุคว้าอันดับสูงสุดในกลุ่มรถยนต์แบรนด์ยอดนิยม

จากความพึงพอใจด้านบริการงานขายรถยนต์ใหม่ในประเทศไทยสองปีติดต่อกัน

กรุงเทพฯ: วันที่ 30 กันยายน 2559 – ผลการศึกษาวิจัยดัชนีด้านบริการงานขายของกลุ่มรถยนต์แบรนด์ยอดนิยมในประเทศไทยประจำปี 2559 โดย เจ.ดี. พาวเวอร์  (J.D. Power 2016 Thailand Sales Satisfaction Index (SSI) StudySM) เปิดเผยในวันนี้ว่า ในภาวะที่ตลาดการขายรถยนต์ใหม่ในประเทศไทยซบเซา ผู้จำหน่ายรถยนต์ต่างหันมาดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นจากประสบการณ์การซื้อรถยนต์คันใหม่

 

ในขณะที่อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยประสบภาวะยอดขายที่ลดต่ำลงติดต่อกันเป็นปีที่ 4  ผู้จำหน่ายรถยนต์ต่างทำงานกันหนักมากขึ้นเพื่อแย่งชิงกลุ่มผู้ซื้อที่มีขนาดเล็กลง และลูกค้าเองก็ชื่นชมกับความใส่ใจที่ได้รับจากผู้จำหน่ายที่เพิ่มขึ้น โดยคะแนนรวมของความพึงพอใจต่อขั้นตอนการขายเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 811 คะแนน (จากระดับคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน) ในปี 2559 จาก 801 คะแนนในปี 2558 นอกจากนี้ สัดส่วนของลูกค้าที่พอใจเป็นอย่างมาก ลูกค้าที่ให้คะแนนประสบการณ์การซื้อโดยรวม 10 คะแนน (จากระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน)เพิ่มขึ้น 22% จาก 8% เมื่อปีที่แล้ว

 

“ผู้จำหน่ายโดยรวมต่างช่วยกันยกระดับขั้นตอนงานขาย เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจเป็นอย่างมาก และผู้จำหน่ายจะต้องมุ่งมั่นที่จะทำต่อไป”    ศิรส สาตราภัย ผู้จัดการ เจ.ดี. พาวเวอร์ ประจำประเทศไทย กล่าว “การเน้นการตัดราคาขายและการแจกของแถมเพื่อดึงดูดใจลูกค้าไม่ก่อผลดีในระยะยาว ในทางกลับกัน ผู้จำหน่ายต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อที่เมื่อถึงเวลาที่ตลาดปรับตัวดีขึ้น ผู้จำหน่ายจะได้รับประโยชน์จากการที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ำและช่วยแนะนำบอกต่อ”

 

ลูกค้าให้ความสำคัญกับการต่อรองมากขึ้น ด้วยการหาผู้จำหน่ายที่ให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดก่อนตัดสินใจซื้อจริง ผลการสำรวจพบว่า 58% ของลูกค้าใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลการซื้อรถยนต์ใหม่ของตน และ 2 ใน 3 ของหัวข้อที่มีการค้นหาบ่อยที่สุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเสนอที่ดีที่สุด ได้แก่ ราคารถยนต์ (78%); โบรชัวร์รถ (60%) และโปรโมชั่นต่างๆ (52%)

 

นอกจากนี้ 51% ของลูกค้าบ่งชี้ว่า พวกเขาได้รับส่วนลดและของแถมจากผู้จำหน่ายที่ตนซื้อรถ ได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่งรถ (93%); ประกันภัยรถยนต์ปีแรก (86%) และแพ็คเกจบริการบำรุงรักษารถยนต์  (18%) ทั้งนี้ แม้ว่าลูกค้าจะได้รับส่วนลดและของแถมเพิ่มมากขึ้น 9% ของลูกค้ากลับบอกว่าตนต้องจ่ายมากกว่าที่ตั้งใจไว้ ซึ่งพุ่งสูงขึ้นจาก 2% ในปี 2557

 

“การจะยกระดับความพึงพอใจให้สูงขึ้นนั้น พนักงานขายต้องแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงความคุ้มค่าของเงินที่เสียไปกับรถยนต์คันใหม่ ซึ่งจะช่วยหันเหความสนใจของลูกค้าไม่ให้จดจ่อกับเรื่องราคาเพียงอย่างเดียว” ศิรส กล่าว “การเข้าใจในตัวลูกค้า, รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว และลักษณะความต้องการใช้งานของลูกค้า ตลอดจนการให้ข้อมูลเปรียบเทียบรถยนต์ของคู่แข่งที่ตรงประเด็น และมีความหมายกับตัวลูกค้า คือ หนทางที่มีประสิทธิผลในการที่จะยกระดับความพึงพอใจ”

ปีนี้นับเป็นปีที่ 17 ของการศึกษาวิจัย โดยศึกษาจาก 6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าจากประสบการณ์การซื้อรถยนต์คันใหม่ในกลุ่มรถยนต์แบรนด์ยอดนิยม สามารถเรียงลำดับตามผลกระทบที่มีต่อความพึงพอใจด้านบริการงานขายโดยรวมได้ดังนี้ ขั้นตอนในการส่งมอบรถ (19%); สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้จำหน่าย (19%); การเริ่มต้นการขาย (17%); การเจรจาตกลง (16%); ระยะเวลาในการส่งมอบรถ (15%) และพนักงานขาย (15%) ผลความพึงพอใจด้านการบริการงานขายถูกประเมินในรูปแบบค่าดัชนีจากการให้คะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน คะแนนที่สูงกว่าแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจที่มากกว่าของลูกค้าที่มีต่อกระบวนการขายรถยนต์คันใหม่และกระบวนการในการส่งมอบรถยนต์

ข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมที่ได้จากการสำรวจ

 • ผู้ซื้อไม่สนใจที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิต: เวลาที่ผู้ซื้อใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลรถยนต์ที่จะซื้อ พวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซด์ที่นำเสนอข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้รถ/ เว็บไซต์ข่าว หรือเว็บที่รวบรวมลิงค์ต่างๆ เป็นหมวดหมู่ (78%) มากกว่าการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิต (37%) ถึง 2 เท่า
 • พนักงานขายเป็นบุคคลหลักในการดูแลเอกสารการผ่อนชำระของลูกค้า: เกือบ 2 ใน 3 ของลูกค้าที่ขอสินเชื่อรถยนต์ได้รับการดูแลจากพนักงานขาย ความพึงพอใจโดยรวมต่อปัจจัยการเจรจาตกลงสูงกว่า (801 คะแนน) หากพนักงานขายเป็นผู้ดูแลเอกสารการผ่อนชำระให้กับลูกค้า เมื่อเทียบกับพนักงานสินเชื่อรถที่ประจำอยู่ ณ ผู้จำหน่าย (787 คะแนน) หรือพนักงานจากบริษัทสินเชื่อรถเอง (762 คะแนน)
 • มีจำนวนผู้โดยสารที่ใช้รถร่วมกันเพิ่มขึ้น: สัดส่วนของลูกค้าที่ใช้รถร่วมกันเพิ่มขึ้นเป็น 46% ในปี 2559 จาก 36% ในปี 2558 นอกจากนี้ 47% ของลูกค้ายังบอกอีกว่ามีผู้โดยสารอย่างน้อย 3 คน หรือมากกว่าที่ใช้รถร่วมกัน เพิ่มขึ้น 5% จากปี 2558
 • ลูกค้าที่พึงพอใจจะมีความภักดีและมีการแนะนำบอกต่อที่มากกว่า: ในกลุ่มลูกค้าที่มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก (คะแนนความพึงพอใจโดยรวม 910 คะแนนและมากกว่า) 64% กล่าวว่าพวกเขาจะซื้อรถยนต์แบรนด์เดิมอีกครั้ง “อย่างแน่นอน” และ 81%  กล่าวว่าพวกเขาจะแนะนำแบรนด์รถยนต์นี้ให้ครอบครัวและเพื่อน “อย่างแน่นอน” ในทางกลับกันกลุ่มลูกค้าที่ไม่พึงพอใจเป็นอย่างมาก (คะแนน  727 คะแนนและต่ำกว่า) มีเพียง 38% เท่านั้น ที่กล่าวว่าจะซื้อรถยนต์แบรนด์เดิมอีก “อย่างแน่นอน” และมีเพียง 49% เท่านั้นที่กล่าวว่าจะแนะนำแบรนด์รถยนต์นี้ “อย่างแน่นอน”

   

  ผลการจัดอันดับจากการศึกษาวิจัย

  อีซูซุ ครองอันดับสูงสุดด้านบริการงานขายเป็นปีที่สองติดต่อกัน ด้วยคะแนน 822 คะแนน อีซูซุทำได้ดีเป็นพิเศษด้านการเริ่มต้นการขาย, สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้จำหน่าย, การเจรจาตกลง, พนักงานขาย และขั้นตอนในการส่งมอบรถ ฮอนด้าและโตโยต้า ครองอันดับสองร่วมกัน ด้วยคะแนน 814 คะแนน ขณะที่ซูซูกิ ครองอันดับสี่ด้วยคะแนน 813 คะแนน

   

  การศึกษาวิจัยดัชนีด้านบริการงานขายในประเทศไทย ประจำปี 2559 ทำการศึกษาจากการประเมินคำตอบของเจ้าของรถยนต์คันใหม่จำนวน 2,560 ราย ที่ซื้อรถยนต์ในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนเมษายน 2559 โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน 2559

   

  ติดต่อสื่อมวลชนสัมพันธ์

  Xingti Liu; เจ.ดี. พาวเวอร์; ประเทศสิงคโปร์, โทร +65-6733-8980; xingti.liu@jdpower.com.sg

  John Tews; เจ.ดี. พาวเวอร์; ทรอย, มิชิแกน, ประเทศสหรัฐอเมริกา; โทร +001-248 680-6218; john.tews@jdpa.com

   

  ข้อมูล เจ.ดี. พาวเวอร์ ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

  เจ.ดี. พาวเวอร์ มีสำนักงานอยู่ที่ โตเกียว, สิงคโปร์, ปักกิ่ง, เซี่ยงไฮ้, มาเลเซีย และกรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของลูกค้า และให้บริการการให้คำปรึกษา สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันการเงิน ในภูมิภาคเอเซีย แปซิฟิก จากทั้งหกสำนักงานในภูมิภาค เจ.ดี. พาวเวอร์ ได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อทั้งผู้บริโภคและภาคธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย, จีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน, ไทย และเวียดนาม ข้อมูลเกี่ยวกับเจ.ดี.  พาวเวอร์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ asean-oceania.jdpower.com

   

  ข้อมูลเกี่ยวกับเจ.ดี. พาวเวอร์ (J.D. Power) และหลักเกณฑ์การโฆษณา/ การส่งเสริมการขายต่างๆ สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ www.jdpower.com/about-us/press-release-info

  2016 Thailand SSI - Rank Chart
  2016 Thailand SSI - Factor Chart

  Media Contacts

  Singapore (Indonesia, Thailand, Taiwan, India, Malaysia, Vietnam and Philippines)
  +65 65976151

  Automotive Revolution Event Website