This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our Privacy and Cookie Notice for more details.
X

Permohonan Pembiayaan Automotif Secara Online Menjana Kepuasan Pelanggan Lebih Tinggi Berbanding Permohonan di atas Kert

Share This Page:
(406.36 KB)

Maybank di tangga Teratas di dalam Kepuasan Pelanggan terhadap Pembiayaan Pengguna Automotif

SINGAPURA: 5 Jun 2018 — Walaupun masih ramai pelanggan memohon pembiayaan automotif mereka secara mengisi borang kertas, mereka adalah kurang berpuas hati berbanding pelanggan yang memohon secara online (masing-masingnya 746 vs 784, pada skala 1,000 mata), menurut Kaji Selidik Pembiayaan Pengguna Automotif Malaysia J.D. Power 2018SM yang diterbitkan hari ini. 

Dua per tiga pelanggan yang memohon secara online mendapat kelulusan permohonan mereka dalam tempoh dua hari bekerja berbanding 42% yang memohon secara tradisional menggunakan borang kertas. Tempoh kelulusan untuk permohonan adalah salah satu daripada pemacu utama kepuasan. Kepuasan keseluruhan adalah lebih tinggi di kalangan pelanggan yang menerima kelulusan pembiayaan automotif di dalam tempoh dua hari bekerja berbanding mereka yang perlu menunggu selama tiga atau empat hari bekerja. (masing-masingnya 784 vs. 731). 

“Pelanggan jelas lebih suka kemudahan platform  permohonan layan diri 24/7,’’ kata Anthony Chiam, Ketua Amalan Industri Perkhidmatan di J.D. Power. “Bagaimanapun, ia adalah sesuatu yang menarik kerana pada masa ini hanya terdapat beberapa penyedia yang menawarkan permohonan pembiayaan automotif secara online. Beralih kepada proses platform digital boleh memberi manfaat besar di dalam memenuhi kehendak pelanggan dan menambah baik keseluruhan pengalaman mereka, terutama 82% menyatakan mereka lebih suka proses permohonan tanpa kertas untuk produk pembiayaan automotif mereka akan datang.’’ 

Kaji selidik ini juga mendapati kepuasan adalah lebih tinggi dikalangan pelanggan yang membeli produk pembiayaan automotif Islamik (25%) berbanding produk konvensional (masing-masing 780 vs 749). Kepuasan di kalangan pelanggan yang membeli pembiayaan automotif Islamik telah meningkat sejak tahun lalu (masing-masingnya 780 vs. 758). 

Berikut adalah tambahan penemuan penting kaji selidik 2018 ini: 

  • Kadar faedah adalah faktor utama semasa memilih penyedia pembiayaan automotif: Lebih daripada satu per empat pelanggan menyatakan faktor utama pemilihan urus niaga pembiayaan automotif mereka ialah kerana kadar faedah/ keuntungan. Ini telah meningkat sebanyak 5 mata peratus daripada tahun lalu (masing-masingnya 21% vs 26%). 

  • Pembiayaan langsung vs. pembiayaan pengedar: Daripada 32% pembeli kenderaan baharu yang membiayai pembelian mereka secara terus menerusi syarikat kewangan, kepuasan adalah lebih tinggi berbanding dikalangan mereka yang menggunakan wakil pengedar untuk mengatur pembiayaan (masing-masingnya 770 vs. 749). 

  • Peluang untuk mengutuhkan lagi hubungan dengan pelanggan: Dikalangan pelanggan yang telah memilih penyedia pembiayaan lain selain daripada bank utama mereka, 17% adalah lebih gembira dengan pengalaman pembiayaan automotif mereka (kepuasan keseluruhan mencatat 855 mata atau lebih) menyatakan mereka ‘pasti akan’ menukar urusan perbankan utama mereka kepada penyedia pembiayaan mereka.

Ranking Kaji Selidik

Maybank berada di tangga teratas dengan skor kepuasan keseluruhan 773. Maybank meraih skor tertinggi di dalam empat daripada enam faktor kaji selidik: interaksi; onboardimg; bil & pembayaran’ dan origination. CIMB Bank (770) di tempat kedua dan Hong Leong Bank (756) di tempat ketiga.

Kaji selidik ini menilai kepuasan pelanggan dengan produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh penyedia pembiayaan automotif mereka. Kaji selidik ini menilai kepuasan keseluruhan di dalam enam faktor utama: interaksi (33%); onboarding (22%); bil & pembayaran (17%); bentuk pembiayaan (10%); origination (10%); dan penasihat kewangan (8%). 

Kaji selidik Pembiayaan Pengguna Automotif 2018 adalah berdasarkan maklum balas daripada 2,504 pembeli kereta baharu yang memperoleh pembiayaan kenderaan dalam tempoh 12 bulan lepas. Kaji selidik ini dijalankan pada bulan Mac dan April 2018. 

Pegawai Perhubungan Media

Aisling Carty; J.D. Power; Singapura; 65-3165-0119; aisling.carty@jdpa.com

Geno Effler; J.D. Power; Costa Mesa, Calif., USA; 001-714-621-6224; media.relations@jdpa.com

Mengenai J.D. Power di Rantau Asia Pasifik

J.D. Power memiliki pejabat di Singapura, Bangkok, Beijing, Shanghai dan Tokyo yang menjalankan kajian kepuasan pelanggan dan menyediakan perkhidmatan perundingan di dalam industri automotif, teknologi maklumat dan kewangan di rantau Asia Pasifik. Bersama-bersama, lima pejabat tersebut membawa bahasa kepuasan pelanggan kepada konsumer dan perniagaan di Australia, China, India, Indonesia, Jepun, Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand dan Vietnam. J.D. Power adalah syarikat portfolio XIO Group, firma pelaburan alternatif global dan ekuiti swasta beribu pejabat di London, dan diterajui oleh empat pengasasnya, Athene Li, Joseph Pacini, Murphy Qiao dan Carsten Geyer. Maklumat mengenai J.D. Power dan produk-produknya boleh diakses menerusi internet di asean-oceania.jdpower.com

Mengenai J.D. Power dan Peraturan Pengiklanan/Promosi www.jdpower.com/business/about-us/press-release-info

Media Contacts

Aisling Carty

Aisling Carty
Singapore
65-3165-0119
aisling.carty@jdpower.com.sg

Geno Effler

Costa Mesa, California
(714) 621-6224
media.relations@jdpa.com
Auto Revolution