This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our Privacy and Cookie Notice for more details.
X

รถยนต์รุ่นใหม่ขาดความน่าตื่นเต้นในทัศนะของเจ้าของรถยนต์ จากผลการศึกษาวิจัย APEAL ประจำปี 2558

Share This Page:

โตโยต้าคว้า รางวัล APEAL จากผลการศึกษาวิจัยของ เจ .ดี พาวเวอร์; ขณะที่มาสด้าและนิสสันคว้าไปค่ายละ 1 รางวัล

 

กรุงเทพฯ: วันที่ 18 ธันวาคม 2558ผลการศึกษาวิจัยสมรรถนะ, ระบบปฏิบัติการ และการออกแบบรูปลักษณ์ของรถยนต์ในประเทศไทย ประจำปี 2558 โดย เจ.ดี.พาวเวอร์ (J.D. Power 2015 Thailand Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL)) เปิดเผยในวันนี้ว่า แม้ว่าความพึงพอใจในรถยนต์คันใหม่ของผู้ซื้อส่วนใหญ่จะยังคงอยู่ในระดับสูง แต่คะแนนโดยรวมของ APEALกลับลดลงอย่างมากจากปี 2557

 

ปีนี้นับเป็นปีที่ 13 ของการศึกษาวิจัยสมรรถนะ, ระบบปฏิบัติการ และการออกแบบรูปลักษณ์ของรถยนต์ หรือ APEAL ซึ่งใช้คำตอบของเจ้าของรถยนต์ในประเทศไทยเป็นมาตรวัดถึงสิ่งที่ทำให้เจ้าของรถมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะและการออกแบบรถยนต์คันใหม่ของพวกเขาในช่วง 2-6 เดือนแรกของการเป็นเจ้าของ โดยการศึกษานี้ได้พิจารณาคุณลักษณะของรถยนต์เกือบ 100 คุณลักษณะ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของรถยนต์ 10 หมวดหมู่ ได้แก่ ภายนอกตัวรถ, ภายในตัวรถ, พื้นที่เก็บของและพื้นที่ว่าง, เครื่องเสียง/ ความบันเทิง/ ระบบนำทาง, ที่นั่ง, ระบบฮีทเตอร์, ระบบระบายอากาศ และระบบแอร์ (HVAC), สมรรถนะในการขับขี่, เครื่องยนต์/ ระบบเกียร์, ทัศนวิสัย และความปลอดภัยในการขับขี่ และความประหยัดน้ำมัน ผลการศึกษาวิจัย APEAL จะถูกแสดงในรูปค่าดัชนีจากการให้คะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน คะแนนที่สูงกว่าแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจที่มากกว่าที่มีต่อรถยนต์รุ่นนั้นๆ

 

คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของ APEAL อยู่ที่ 883 คะแนน ในปี 2558 ลดลง จาก 905 คะแนน ในปี 2557 โดยคะแนนลดลงในทุกหมวดหมู่เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

 

การจะคงความดึงดูดใจหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดใจยิ่งขึ้นในแต่ละปีนั้น ผู้ผลิตควรมองหาวิธีในการสร้างความแตกต่างอย่างไม่หยุดยั้งให้กับรถรุ่นใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ต่างจากรุ่นเดิม ในปัจจุบันรถรุ่นใหม่ขาดจุดเด่นที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจคุณศิรส สาตราภัย, ผู้จัดการสาขา เจ.ดี. พาวเวอร์ กล่าว ผู้ผลิตสามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยผสานระบบปฏิบัติการและสุนทรียภาพให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับความคาดหวังของลูกค้า โดยเฉพาะในส่วนของคุณลักษณะภายในห้องโดยสาร อย่างเช่น เครื่องเสียง/ ความบันเทิง/ ระบบนำทาง และที่นั่ง

 

สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อรถที่มีการเปลี่ยนโฉมใหม่หมดหรือรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกสู่ตลาด อยู่ที่ 19% ในปี 2558 ลดลงจาก 20% ในปี 2557 ความพึงพอใจในกลุ่มของเจ้าของรถยนต์ที่มีการเปลี่ยนโฉมใหม่หมดหรือรุ่นใหม่ล่าสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 888 คะแนน ในขณะที่ความพึงพอใจในกลุ่มของเจ้าของรถที่รถรุ่นนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนโฉมใหม่หรือเพียงแค่ปรับโฉมไมเนอร์เชนจ์ คะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 882 คะแนน

 

คะแนนโดยรวมของ APEAL ในปี 2558 ลดลงในทุกกลุ่มประเภทรถยนต์ โดยกลุ่มรถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูงลดลงมากที่สุด       (-37 คะแนน) เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ในทางกลับกัน กลุ่มที่มีคะแนน  APEAL ลดลงน้อยที่สุดกลับเป็นกลุ่มรถกระบะ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนยอดขายมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายรถยนต์ในประเทศ นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา และเป็นที่น่าสังเกตอย่างยิ่งว่า ในกลุ่มของรถกระบะ 4 ประตู (889 คะแนน), รถกระบะตอนขยาย (888 คะแนน) รวมทั้งกลุ่มของรถยนต์ขนาดกลางระดับพรีเมี่ยม (896 คะแนน) เป็นเพียง 3 กลุ่มรถยนต์ที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม

 

ข้อมูลสำคัญบางประการที่ได้จากผลสำรวจในปีนี้

·         สองคุณลักษณะในห้องโดยสารที่ลูกค้าให้คะแนน APEAL ต่ำอย่างเห็นเด่นชัด: ความพึงพอใจในด้านเครื่องเสียง/ ความบันเทิง/ ระบบนำทาง (860 คะแนน) และที่นั่ง (868 คะแนน) มีคะแนนต่ำสุดจาก 10 หมวดหมู่ขององค์ประกอบรถยนต์ โดย  ที่นั่งมีคะแนนลดลงต่ำสุด (-30 คะแนน) เทียบกับปีที่แล้ว

·         สไตล์ของรถ, ทัศนวิสัย และการขับขี่ที่ถูกใจเจ้าของรถ แต่ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งานของรถกลายเป็นสิ่งกวนใจ: การออกแบบหน้ารถ, ทัศนวิสัยด้านหน้าจากตำแหน่งที่นั่งของคนขับ และความราบรื่นในขณะที่ขับขี่ปกติ ถูกจัดให้อยู่ใน 5 อันดับสูงสุดของคุณลักษณะย่อยที่ลูกค้าพึงพอใจในรถทั้ง 3 กลุ่มหลัก (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล, รถยนต์เอนกประสงค์ และรถกระบะ) ในทางกลับกัน ความง่ายต่อการควบคุม/ ปรับที่นั่งด้านหลัง และความสามารถของระบบนำทางในการให้ข้อมูลของเส้นทางที่ต้องการ เป็น 5 อันดับคุณลักษณะย่อยที่ลูกค้าพอใจน้อยที่สุดในรถทั้ง 3 กลุ่มหลัก

·         สไตล์ของรถเป็นสิ่งสำคัญและสร้างลูกค้าที่ภักดี โดย 79 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่มีความพึงพอใจอย่างมาก (โดยให้คะแนนความพึงพอใจ 10 คะแนนเต็มจากระดับคะแนน 1-10 คะแนน) ต่อรูปลักษณ์ความสวยงามโดยรวมของรถยนต์ บอกว่าจะแนะนำรุ่นรถที่พวกเขาใช้อยู่ อย่างแน่นอนส่วนลูกค้าที่มีความพึงพอใจในรูปลักษณ์ความสวยงามน้อยกว่า (ให้คะแนน 8 หรือ 9 คะแนน) จะมีความตั้งใจที่จะแนะนำลดต่ำลงมาอยู่ที่ 69 เปอร์เซ็นต์ และลดต่ำลงถึง 37 เปอร์เซ็นต์ สำหรับลูกค้าที่รู้สึกผิดหวังหรือเฉยๆ ต่อรูปลักษณ์ความสวยงาม (ให้คะแนน 1 ถึง 7 คะแนน)

 

การจัดอันดับจากผลการศึกษาวิจัย APEAL ในประเทศไทย ประจำปี 2558

 

รุ่นรถของโตโยต้า ได้คะแนน APEAL ในระดับที่สูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มรถยนต์นั้นๆ จากทั้งหมด 6 กลุ่มรถยนต์ที่ได้รับการประกาศรางวัล โดยโตโยต้าคว้า 4 รางวัล APEAL: ยาริส (884 คะแนน) ในกลุ่มรถยนต์ขนาดเล็ก เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และฟอร์จูน-เนอร์ (896 คะแนน) ในกลุ่มรถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูง เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน, วีออส (883 คะแนน) ในกลุ่มรถยนต์ขนาดกลางระดับต้น และ ไฮลักซ์ รีโว่ พรีรันเนอร์ ดี-แค๊ป รุ่นใหม่ (909 คะแนน) ในกลุ่มรถกระบะ 4 ประตู

 

มาสด้า ได้รับรางวัลในกลุ่มรถยนต์ขนาดกลาง ได้แก่ มาสด้า3 (888 คะแนน) ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่มาสด้า3 ได้รับรางวัลในกลุ่มรถยนต์นี้

 

นิสสัน ได้รับรางวัลในกลุ่มรถกระบะตอนขยาย โดยรางวัลเป็นของนิสสัน ฟรอนเทียร์ เอ็นพี 300 นาวาร่า คาลิเบอร์ เอ็กซ์-แค๊ป รุ่นใหม่ (900 คะแนน)

การศึกษาวิจัยสมรรถนะ, ระบบปฏิบัติการ และการออกแบบรูปลักษณ์ของรถยนต์ในประเทศไทย ประจำปี 2558 ได้จากการประเมินคำตอบของเจ้าของรถใหม่จำนวน  4,837 รายที่ซื้อรถในช่วงเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล, รถกระบะ และรถยนต์อเนกประสงค์จำนวนทั้งสิ้น 89 รุ่น จากทั้งหมด 12 ยี่ห้อ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 2558

 

ติดต่อสื่อมวลชนสัมพันธ์

Xingti Liu; เจ.ดี. พาวเวอร์ ; ประเทศสิงคโปร์, โทร 65-6733-8980; xingti.liu@jdpower.com.sg

John Tews; เจ.ดี. พาวเวอร์; ทรอยมิชิแกน ,, ประเทศสหรัฐอเมริกา; โทร 001-248-680-6218; john.tews@jdpa.com

 

ข้อมูล เจ.ดี. พาวเวอร์ ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

เจ.ดี. พาวเวอร์ มีสำนักงานอยู่ที่ โตเกียว, สิงคโปร์, ปักกิ่ง, เซี่ยงไฮ้, มาเลเซีย และกรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของลูกค้า และให้บริการการให้คำปรึกษา สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันการเงิน ในภูมิภาคเอเซีย แปซิฟิก จากทั้งหกสำนักงานในภูมิภาค เจ.ดี. พาวเวอร์ ได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อทั้งผู้บริโภคและภาคธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย, จีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน, ไทย และเวียดนาม ข้อมูลเกี่ยวกับเจ.ดี.  พาวเวอร์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ asean-oceania.jdpower.com

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเจ.ดี. พาวเวอร์ (J.D. Power) และหลักเกณฑ์การโฆษณา/การส่งเสริมการขายต่างๆ สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่

www.jdpower.com/about-us/press-release-info

ข้อมูลเกี่ยวกับแมคกรอ ฮิล ไฟแนนเชียล )McGraw Hill Financial(: แมคกรอ ฮิล ไฟแนนเชียล (NYSE: MHFI) เป็นบริษัทชั้นนำด้านข้อมูลทางการเงิน ให้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบสำหรับตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ของโลก, การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ, การให้บริการโซลูชั่นสำหรับการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และการให้บริการข้อมูลเชิงวิเคราะห์ บริษัทในเครือที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ได้แก่ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standard & Poor’s, S&P Capital IQ และ SNL, S&P Dow Jones Indices, Platts, CRISIL และ J.D. Power ทั้งนี้บริษัทฯ มีพนักงานประมาณ 20,000 คน ใน 31 ประเทศ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mhfi.com

2015 Thailand APEAL, Rank Chart, Thai