This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our Privacy and Cookie Notice for more details.
X

Nghiên cứu Chỉ số hài lòng về Dịch vụ sau bán hàng của khách hàngViệt Nam cho phân khúc thị trường xe phổ thông năm 2016

Share This Page:
DIỄN BIẾN HOẠT ĐỘNG CỦA THƯƠNG HIỆU

Read the Press Release here.

2016 Vietnam CSI, J.D. Power, JD Power, Power Circle Ratings, PCR, Brand performance