Chỉ số hài lòng ở người mua xe mới tăng, tuy nhiên dấu hiệu căng thẳng xuất hiện trong hệ thống đại lý xe hơi tại Việt Nam

(1.63 MB)

Share This Page